Kristien Hemmerechts, één van Vlaanderens grootste schrijfsters